Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs (2015)

een kritische dialoog

Op woensdag 25 maart organiseerde het lectoraat Bewegen, School en Sport van hogeschool Windesheim het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ over digitalisering in bewegingsonderwijs en sport. Tijdens dit symposium konden de ruim 400 belangstellenden deelnemen aan verschillende workshops, waaronder een kritische dialoog over de meerwaarde van digitalisering van bewegingsonderwijs. Beweeggames, dansprogramma’s als Just Dance en content-apps werden vanuit het perspectief van pedagogiek, didactiek, methodiek en ethiek bediscussieerd op wenselijkheid en meerwaarde voor de lessen bewegingsonderwijs. Een verslag van een vakgroepvergadering over de digitalisering van het bewegingsonderwijs met onbekende collega’s. Een gesprek dat iedere vakgroep met elkaar zou moeten hebben om bewuste en weloverwogen keuzes te maken bij het digitaliseren van het bewegingsonderwijs. 

Literatuurverwijzing: Kleinpaste, J., & Pot, N. (2015, juni). Digitalisering in het aanbod bewegingsonderwijs: een kritische dialoog. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 6-9)