Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakmens in plaats van Supermens of Ubersense? (2015)

een kritisch filosofisch betoog

Auteur(s): Herman Verveld

Als deelnemer aan het symposium ‘Van tikken naar taggen 2015’ aangaande digitalisering in bewegingsonderwijs en sport en als opleidingsdocent van de Calo, waardoor ik middels vele stagebezoeken op allerlei scholen ben geweest die met digitale leermiddelen in de weer zijn, wil ik proberen de uitdaging die het digitale tijdperk ons biedt te verbinden met ons boeiende ambachtelijke vak. Maar vooral als fervent filosoferende bewegingsonderwijzer, wil ik dit ook nader bekritiseren. 

Literatuurverwijzing: Verveld, H. (2015, juni). Vakmens in plaats van Supermens of Ubersense?: een kritisch filosofisch betoog. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 13-15)