Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Pedagogische perspectieven op digitalisering (2015)

In het najaar van 2012 startte Windesheim in Zwolle zowel met een project als een onderzoek naar het gebruik van ‘tech’-knowledge in de lichamelijke opvoeding (LO). Vanuit mijn betrokkenheid bij het Caloproject ‘Meer gympret met de iPad’ en het onderzoek ‘Digitalisering in de gymles’ van het lectoraat ‘Bewegen, School en Sport’, kon ik als onderzoeker relatief eenvoudig in contact komen met een groep collega’s die als voorloper al veel gebruik maakt van tablets in de gymles. Het maakte me nieuwsgierig: op welke manier gaan collega’s LO in het voortgezet onderwijs om met hun leerlingen als zij aan de slag gaan met de tablet in de gymles en het maken van instructiefilms?

Literatuurverwijzing: Doodewaard, C. van (2015, juni). Pedagogische perspectieven op digitalisering. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 10-12)