Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakwerkplan-ontwikkeling toen en nu (2015)

Auteur(s): Hilde Bax

Schoolwerkplanontwikkeling heeft ondertussen een traditie van bijna 40 jaar. De Rijksleerplannen die stoffig lagen te worden in de kast werden vervangen door plannen op maat geschreven vanuit de school en voor de school zelf. Ook werden vanaf de jaren 80 van de vorige eeuw deelschoolwerkplannen, tegenwoordig meestal vakwerkplannen genoemd, gemaakt. In de huidige tijd is het nog steeds belangrijk om ons onderwijs goed in te richten en te verantwoorden. Vakwerkplanontwikkeling blijft om inspanningen vragen. Toch zijn er wel degelijk accentverschuivingen waar te nemen.

Literatuurverwijzing: Bax, H. (2015, november). Vakwerkplan-ontwikkeling toen en nu. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 4-6)