Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Plannen van bewegingsonderwijs (2015)

Auteur(s): Ger van Mossel

De planning van lessen en lessenseries, maar ook het maken van een vakwerkplan vormt een wezenlijk onderdeel van ‘onderwijs maken’. Het gaat om planningsafspraken over hoe, wat, wanneer en waar leerlingen leren. Vaak gebeurt dat, heel waardevol, mondeling tussen docenten. Daarnaast is het voor vaksecties zaak om bepaalde afspraken schriftelijk vast te leggen. Dit artikel biedt een overzicht van verschillende manieren van planning door vaksecties bewegingsonderwijs. Het artikel is een ingekorte versie van hoofdstuk 11 uit Onderwijs in bewegen dat in 2011 is uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van (2015, november). Plannen van bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 7-9)