Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inspelen op motieven van leerlingen (2) (2015)

verschijningsvormen in de praktijk

Auteur(s): Fey van Lith

In de vorige uitgave, Lichamelijke Opvoeding 9, is ingegaan op de visie van de HAN ALO, welke inspeelt op beweegmotieven van leerlingen (van Lith, 2015). Met behulp van voorbeelden van de verschijningsvormen (VV) Show, Wedstrijd en Avontuur gekoppeld aan basketbal wordt duidelijk hoe de visie in praktijk wordt gebracht. In de visie van de HAN ALO staat de motivatie om deel te nemen centraal met als doel een levenslange deelname aan de sport- en bewegingscultuur (Wit, Lichamelijke Opvoeding 7, 2015). In dit artikel wordt beschreven hoe dit bereikt kan worden met behulp van de verschijningsvormen (VV) Spel, Recreatie en Gezondheid.

Literatuurverwijzing: Lith, F.V.L. van (2015, november). Inspelen op motieven van leerlingen (2): verschijningsvormen in de praktijk. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 28-32)