Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerlingvolgsysteem en de samenhang met vakwerkplannen (2016)

een stroomversnelling of een stroperige helling?

Auteur(s): Maarten Massink

Vakwerkplannen slaan een brug tussen dat wat we op opschrijven over onze bedoelingen met het vak en dat wat we doen om de plannen uit te voeren in de lessen. Of dit ook gelukt is, is voor een groot deel terug te vinden in de leerlingvolgsystemen (lvs). Daarin houden we leerlinggegevens bij en een administratie van de gegeven lessen. Koppeling van lvs aan het vakwerkplan maakt van het vakwerkplan een dynamisch document.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2016, november). Leerlingvolgsysteem en de samenhang met vakwerkplannen: een stroomversnelling of een stroperige helling?. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 20-24)