Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motiverend beoordelen binnen de lessen Spel (2015)

Met het ‘mengpaneel motiverend beoordelen’ gepresenteerd eerder in dit topic, kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen een lessenreeks Beeball.

Literatuurverwijzing: Weeldenburg, G, Slingerland, M., & Borghouts, L.B. (2015, september). Motiverend beoordelen binnen de lessen Spel. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 26-28)