Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over kijkwijzers en andere hulpmiddelen (1) (2007)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

In het moderne onderwijs is het de bedoeling de leerlingen een steeds grotere mate van zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid te geven. Er zijn allerhande formulieren, lesbrieven, taak/kijkwijzers ontwikkeld die dit proces van verzelfstandiging helpen ondersteunen. In deze reeks artikelen proberen we duidelijkheid te verschaffen in de terminologie en hoe ermee kan worden gewerkt. Nu de kijkwijzer en het observatieformulier.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2007, augustus). Over kijkwijzers en andere hulpmiddelen (1). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 32-34)