Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over tablets en apps (2013)

Dit artikel gaat in op de mogelijkheden van hedendaagse technieken, zoals mobiele telefoons en tablets, tijdens de les lichamelijke opvoeding. De volgende apps komen ter sprake: BAM video delay, Dartfish Express, Slopro, Ubersense, Seconds, Team shake, Tango remote, Flickflapp. 

Literatuurverwijzing: Lare, A van, Siemerink, W, & Kockman, K (2013, januari). Over tablets en apps. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 36-38)