Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Skaten in het basisonderwijs (2007)

Auteur(s): Simone de Vries

Skaten is een activiteit die door kinderen op straat veel gedaan wordt. Net als bij de tuintrampoline, waarover eerder gepubliceerd werd, is het belangrijk om in de les bewegingsonderwijs hier aandacht aan te besteden. Dit vanuit het oogpunt van veiligheid, maar ook gewoon omdat het leuk is en, naar blijkt, van blijvende waarde in onze sport en bewegingscultuur. De vakgroep Bewegingsonderwijs in Lelystad heeft er werk van gemaakt en hierover een workshop gegeven.

Literatuurverwijzing: Vries, S. de (2007, augustus). Skaten in het basisonderwijs. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 28-31)