Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Spelanalyse met Video-catch voor de iPad (2015)

een combinatie van digitale techniek, vakinhoud en didactiek in het spelonderwijs

Dit artikel laat zien hoe de app ‘Video-catch’ werkt in het onderwijs. De vraag hierbij is vooral nog hoe en wanneer het taggen met deze digitale toepassing effectief kan worden ingezet. 

Literatuurverwijzing: Koekoek, J., Walinga, W, & Hilvoorde, I. van (2015, juni). Spelanalyse met Video-catch voor de iPad: een combinatie van digitale techniek, vakinhoud en didactiek in het spelonderwijs. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 16-18)