Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Veilig schoolzwemmen met een protocol (2007)

Auteur(s): Pien Wils

Gemeenten, scholen en zwembaden zijn overtuigd van het nut van het protocol als het gaat om taken en verantwoordelijkheden tussen betrokkenen vast te leggen en te verduidelijken. Veel minder vanzelfsprekend is de bespreking van het functioneren van het instrument en de regelmatige evaluatie ervan. Vaak geeft men te kennen zelfs pas te evalueren als er zich concrete problemen hebben voorgedaan.

Literatuurverwijzing: Wils, P. (2007, oktober). Veilig schoolzwemmen met een protocol. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 40-42)