Spring naar content

Meer Nederlanders zijn gaan sporten, voldoende bewegen blijft echter uitdaging

In 2023 voldeed 45% van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder aan de beweegrichtlijnen, blijkt uit de laatste officiële cijfers. In 2022 was dit nog 44%. Daarmee lijkt de daling voor wat betreft het aantal mensen dat aan de beweegrichtlijnen voldoet te stabiliseren. Toch is er nog een lange weg te gaan richting de ambitie van de overheid, waarbij in 2040 driekwart van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet. 

Verschil sporten en bewegen

Kijken we specifiek naar senioren (65+), dan is er over de tijd een lichte stijging te zien. Waar in 2022 nog 38,2% van de senioren voldeed aan de beweegrichtlijnen, was dat in 2023 39,8%. Ondanks deze kleine vooruitgang bij de senioren, blijven de senioren en de jongeren (12 t/m 17 jaar) de leeftijdsgroepen die het minst voldoen aan de beweegrichtlijnen (respectievelijk 39,8% en 39,3%).

Verder is de wekelijkse sportdeelname van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder erop vooruitgegaan: in 2023 sportte 56% minstens één keer per week, terwijl dit in 2022 nog 53% was. Wat daarbij opvalt, is de stijging van wekelijks sporten voor mensen met een lichamelijke beperking. Dit is gestegen van 23% in 2022 naar 29% in 2023.

Opvallend hierbij is de verhouding tussen sporten en bewegen. Ondanks dat de Nederlandse bevolking meer is gaan sporten, heeft dit nauwelijks geleid tot een hoger aantal Nederlanders dat voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over de trend in het voldoen aan de beweegrichtlijnen en over de verschillen tussen specifieke groepen.

Breng meer beweging in de dag

De beweegrichtlijnen geven aan hoeveel beweging minimaal nodig is voor een goede gezondheid. De positieve effecten van bewegen werken volgens een continuüm, een stijgende lijn. Meer beweging is dus altijd beter. Of dit nu vaker, langer, of intensiever is. Meer over de beweegrichtlijnen lees je hier.

Naast voldoende sporten, valt er dus vooral winst te behalen wat betreft bewegen gedurende de dag. Dit komt zowel de lichamelijke als mentale gezondheid ten goede. Kleine stapjes kunnen al verschil maken, zoals wat vaker de fiets pakken in plaats van de auto, de trap nemen in plaats van de lift, en een lekkere lunchwandeling in plaats van een broodje aan de keukentafel of in de kantoorkantine. 

Aandacht voor minder zitten helpt eveneens. Naast dat we te weinig bewegen, zitten we te veel en dat past niet in een gezond sport- en beweegpatroon. Zitten vaker onderbreken en de totale zittijd beperken is daarom het advies. Dit houdt de stofwisseling op gang en vermindert de negatieve effecten van langdurig zitten.

Aan de slag: zo help je mensen meer te bewegen

Help jij anderen meer te bewegen? Dan is het belangrijk om eerst te achterhalen vanuit welke situatie je start. Met de Beweegrichtlijnentest kom je erachter of jouw cliënt of patiënt voldoet aan de beweegrichtlijnen, van jong tot oud. Zodra je het huidige beweeggedrag in kaart hebt, kun je bepalen hoe je jouw cliënt helpt meer beweging in de dag te brengen. Daar kun je vervolgens de Beweegcirkel voor gebruiken: een laagdrempelige gesprekstool die jou als professional helpt om anderen stapsgewijs te begeleiden en te stimuleren meer te bewegen. Meer informatie over de Beweegcirkel vind je hier.