Spring naar content

Veelgestelde vragen over de Beweegcirkel

De vijf stappen van de Beweegcirkel hoeven niet in één gesprek doorgenomen te worden. Je kunt ervoor kiezen om de stappen te verdelen over meerdere gesprekken. Als professional maak je zelf een inschatting wat het best past in het traject wat je met iemand doorloopt. Ook kan het zijn dat je in latere gesprekken terugkomt op eerdere stappen, bijvoorbeeld in hoeverre gestelde doelen haalbaar waren.

De Beweegcirkel is kosteloos aan te vragen op de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Je kunt kiezen voor een fysieke Beweegcirkel die je ontvangt via de post, of je maakt een account aan in de digitale Beweegcirkel.

De Beweegcirkel kan zowel bij individuen als groepen worden ingezet. In beide gevallen doorloop je de vijf stappen. Het enige verschil zit hem in de uitwisseling van de invuloefeningen tussen groepsdeelnemers. Een voordeel van de toepassing van de Beweegcirkel in groepen is dat deelnemers elkaar stimuleren en kunnen helpen bij het veranderen in beweeggedrag. Speciaal voor het inzetten van de Beweegcirkel bij groepen is een groepsbijlage gemaakt.

In het geval dat je bijvoorbeeld vanuit een koepelorganisatie werkt en de Beweegcirkel wil verspreiden onder de professionals binnen de organisatie, is het mogelijk om meerdere Beweegcirkels te bestellen. Neem dan contact op met info@kenniscentrumsportenbewegen.nl.

Houd er rekening mee dat de Beweegcirkel een gespreksinstrument is voor professionals. De Beweegcirkel zelf is dus niet bedoeld om in zijn geheel mee te geven.

De Beweegcirkel is een gespreksinstrument voor professionals om mensen te ondersteunen bij het veranderen van hun beweeggedrag. Wij adviseren jou als professional om met hulp van de Beweegcirkel het gesprek aan te gaan en hen vervolgens de losse, ingevulde stappen mee te geven naar huis. Deze zijn gratis te downloaden. De Beweegcirkel zelf is dus niet bedoeld om in zijn geheel mee te geven. Juist de ondersteuning en handvatten die jij vanuit jouw expertise kan bieden zijn essentieel om mensen te ondersteunen bij meer bewegen.

Als je na afloop van een gesprek de ingevulde invulvellen aan de patiënt of cliënt meegeeft naar huis, raken je invulvellen op een gegeven moment op. Nieuwe invulvellen kun je kosteloos downloaden vanaf de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De Beweegcirkel is een praktische toepassing van de beweegrichtlijnen, opgesteld door de Gezondheidsraad in 2017. De Beweegcirkel is ontwikkeld in samenwerking met gedragswetenschappers en kennisinstituten zoals expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Beweegcirkel is opgebouwd op basis van gedragsmodellen en theorieën van gedragsverandering. Zo is de Beweegcirkel opgebouwd volgens de fases van gedragsverandering. Daarnaast worden er verschillende gedragstechnieken ingezet zoals implementatie intenties (als… dan… plannen), gevoel van controle, (intrinsieke) motivatie, zelfovertuiging en commitment.

De vijf stappen van de Beweegcirkel hoeven niet in één gesprek doorgenomen te worden. Je kunt ervoor kiezen om de stappen te verdelen over meerdere gesprekken. Als professional maak je zelf een inschatting wat het best past in het traject wat je met iemand doorloopt. Ook kan het zijn dat je in latere gesprekken terugkomt op eerdere stappen, bijvoorbeeld in hoeverre gestelde doelen haalbaar waren.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

portretfoto van Maureen Ros

Maureen Ros

Specialist

Als specialist Beweeggedrag richt ik mij op de effecten van bewegen in het algemeen en specifiek voor mensen met een chronische aandoening. Daarnaast houd ik mij bezig met het toepassen van kennis over effecten van bewegen om mensen te stimuleren meer te bewegen. Tot slot zet ik mij in om de samenwerking tussen zorg- en sportprofessionals te verbeteren.

Yannick de Korte

Specialist

Ik vertaal wetenschappelijk onderzoek op het gebied van zit- en beweeggedrag naar praktisch toepasbare informatie voor professionals in de praktijk. Vanuit die hoek ben ik betrokken bij de ontwikkeling van kennisproducten die de vele voordelen van sport en bewegen onderbouwen en professionals helpen om anderen meer te laten bewegen. Samen streven we naar een wereld waarin beweging voor iedereen vanzelfsprekend is!

  • yannick.korte@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Misschien ook interessant:

Bewust Bewegen met chronische aandoeningen

Help patiënten met chronische aandoeningen aan de hand van de juiste kennis en gesprekstechnieken verantwoord meer te bewegen.