Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het gebruik van video en de Interpersonal Process Recall-techniek (2010)

Daar waar er tijdens de lessen lichamelijke opvoeding gebruik gemaakt wordt van videofeedback, zal dit grotendeels zijn als methode voor instructie en demonstratie. De docent bekijkt samen met de leerling de gemaakte video en gebruikt de beelden om de leerling te assisteren in de ontwikkeling van motorische vaardigheden.

Literatuurverwijzing: Bokhoven, M. van (2010, mei). Het gebruik van video en de Interpersonal Process Recall-techniek. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 31-33)