Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sporttalent herkend! (2010)

Door kennis van sport en bewegen en kennis van het kind en zijn ontwikkeling is de docent Sport en Bewegingsonderwijs (SBO) een zeer geschikte professional om sporttalent te herkennen en een rol te spelen in de ontwikkeling van talent. Opmerkelijk is dat de rol van de docent SBO tot op heden meestal niet verder reikt dan het ‘opmerken van kinderen die goed kunnen bewegen’. Het SBO heeft in Nederland geen formele rol in het herkennen en ontwikkelen van sporttalent. Terwijl het vak hier uitstekende kansen toe biedt. In dit artikel zal worden beschreven welke mogelijkheden er zijn en welke onderzoeksinitiatieven worden ondernomen om de docent SBO een sterkere rol te geven in het herkennen en ontwikkelen van sporttalent in Nederland.

Literatuurverwijzing: Platvoet, S., Elferink-Gemser, M.T., & Visscher, C. (2010, mei). Sporttalent herkend!. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 6-9)