Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Wat als grenzen vervagen? (2010)

Het digitale tijdperk heeft geleid tot andere, nieuwe vormen van contact tussen leraren en leerlingen. Contacten tussen leraar en leerling via e-mail en MSN beginnen meestal zakelijk met veranderingen in het rooster, het opgeven van huiswerk. Maar na enige tijd verschijnen de kruisjes en de hartjes en dan gaat het mis. Dit artikel gaat over de risico’s van digitale contacten en de vervagende grenzen daarvan. We gaan in op de noodzaak van sociaal veiligheidsbeleid op scholen, de huidige wet- en regelgeving en de nieuwe wet op het gebied van bescherming van kinderen tegen seksuele intimidatie, die specifiek gericht is op de soms vergaande risico’s van digitale contacten.

Literatuurverwijzing: Zonnenberg, A., & Roelofsen, S (2010, mei). Wat als grenzen vervagen?. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 48-49)