Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer bewegen, beter bij de les? (2010)

Kinderen gaan natuurlijk (ook) naar school om te leren rekenen, lezen, schrijven enzovoorts. Op het eerste gezicht lijken deze cognitieve leerdoelstellingen meer aandacht voor bewegen in de weg te staan. Maar is dat wel zo? Daarom is het belangrijk te weten welke meerwaarde het bewegingsonderwijs heeft voor kinderen en welke plek het bewegingsonderwijs inneemt binnen de context van de school. In dit artikel wordt het onderzoek dat wordt gedaan naar de invloed van bewegen op de leerprestatie uitgelegd.

Literatuurverwijzing: Laat, N. de, Janssen, M., & Toussaint, H. (2010, mei). Meer bewegen, beter bij de les?. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 15-17)