Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motorisch leren (2014)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

In Nederland wordt onderzoek gedaan naar motorische leerprocessen, zowel praktisch als theoretisch. In dit artikel een kijk op het werk van drie auteurs die artikelen hebben geschreven waar je als docent LO je voordeel mee zou kunnen doen. Daarnaast zullen in de toekomst artikelen verschijnen die speciaal voor ons blad zijn geschreven. Maar allereerst enkele bijdragen die eerder verschenen zijn buiten ons blad om.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2014, september). Motorisch leren. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 6-8)