Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring? (2014)

Auteur(s): Bert de Jong

Een van de doelen van bewegingsonderwijs is het stimuleren van een actieve en gezonde leefstijl voor onze leerlingen tijdens (de rest van) hun leven buiten en na school (Brouwer et al. 2011). Een optimale kwaliteit van motivatie tot bewegen tijdens de lessen bewegingsonderwijs levert hier een bijdrage aan. In dit artikel beschrijf ik mijn afstudeeronderzoek naar een motiverende samenwerkingsvorm en eindig ik met enkele praktische toepassingen voor in de les LO.

Literatuurverwijzing: Jong, B. de (2014, september). Gemotiveerde leerlingen door ClassWide Peer Tutoring?. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 32-34)