Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De arbeidsrelatie (2014)

Auteur(s): Maarten Segers

Het arbeidsrecht is een verzameling wetten, bepalingen, regelingen en jurisprudentie die de verhouding tussen werkgevers en werknemers regelt. De kern van het Nederlandse arbeidsrecht is terug te vinden in titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (de arbeidsovereenkomst). Een deel van het Nederlandse arbeidsrecht is een verdere uitwerking van Europese Richtlijnen. Ook spelen Europese verdragen en uitspraken van het Hof van Justitie (EU) een belangrijke rol in ons arbeidsrecht.

Literatuurverwijzing: Segers, M (2014, september). De arbeidsrelatie. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 18)