Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De directeur maakt het verschil (2014)

beweegbeleid op school

Waar bereik je alle kinderen om ze een gezonde levensstijl aan te kunnen leren? Op school natuurlijk! In Nijmegen heeft een groot aantal basisscholen dat goed begrepen: zij rolden een actief sportbeleid uit. Hoe hebben ze dat gedaan? En wat kunnen andere scholen hiervan leren?

Literatuurverwijzing: Rietstap, E. te, & Mikx, M. (2014, september). De directeur maakt het verschil: beweegbeleid op school. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 40-41)