Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens? (2014)

Auteur(s): Ger van Mossel

Sinds het verschijnen van het Basisdocument VO is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de mate waarin de daarin beschreven deelnameniveaus door de leerlingen in de praktijk worden gerealiseerd. Reden voor SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, om zelf een kleinschalig onderzoek te doen naar de realisatie van de voorgestelde deelnameniveaus in de praktijk. Het volledige onderzoeksrapport: Deelnameniveaus bewegingsonderwijs onderbouw VO is te downloaden op www.bewegingsonderwijs.slo.nl.

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van (2014, september). Doen meisjes het slechter bij gym dan jongens?. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 11-15)