Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Toegankelijkheid van zwembaden (2013)

Dit hoofdstuk gaat dieper in op verschillende aspecten die samen bepalen in welke mate zwembaden toegankelijk zijn voor de geïnteresseerden. Daarbij wordt aandacht besteedt aan de mate waarin zwembaden openbaar toegankelijk zijn voor het publiek, geografische spreiding van de zwembaden door het land, afstand tot een zwembad in kilometers, de soort locatie van zwembaden binnen een gemeente en openingstijden. De financiële toegankelijkheid van het zwembad (toegangsprijzen) komt ook aan bod.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der (2013). Toegankelijkheid van zwembaden. In H. Werff, Zwemmen in Nederland (pp. 148-168)