Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemmen in Nederland: plaatsbepaling en blik vooruit (2013)

In dit laatste hoofdstuk wordt teruggekeken op de belangrijkste bevindingen uit de voorgaande hoofdstukken. Eerst wordt een kort beeld geschetst van de stand van zaken van zwemmen in Nederland. Vervolgens worden vier aandachtspunten voor de komende jaren benoemd. Ten slotte geven de auteurs aan hoe zij aankijken tegen het verzamelen en delen van (nieuwe) kennis over zwemmen.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der, & Breedveld, K. (2013). Zwemmen in Nederland: plaatsbepaling en blik vooruit. In H. Werff, Zwemmen in Nederland (pp. 232-248)