Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beleid, eigendom, beheer en exploitatie (2013)

In dit hoofdstuk wordt een kijkje genomen in de organisatie van de zwembaden: Welke partijen zijn in welke mate betrokken bij het eigendom en wie zijn in welke mate verantwoordelijk voor de exploitatie? Er wordt gekeken naar de prijsstelling van zwembaden, de economische huishouding en de werkgelegenheid. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van gemeenten richting zwembaden en, wanneer de gemeente een rol speelt, of en zo ja hoe deze relatie onder druk komt te staan vanwege de economische crisis. Tot slot wordt gekeken naar de waarde die de burger hecht aan zwembaden.

Literatuurverwijzing: Bakker, S., & Werff, H. van der (2013). Beleid, eigendom, beheer en exploitatie. In H. Werff, Zwemmen in Nederland (pp. 182-200)