Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemlesaanbieders (2013)

Dit hoofdstuk gaat in op de partijen die de zwemlessen verzorgen. Daarbij gaat aandacht uit naar het aantal zwemlesaanbieders, de verschillende typen daarbinnen, hun geografische spreiding over Nederland, de uren dat de lessen worden gegeven, kosten en wachtlijsten.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der (2013). Zwemlesaanbieders. In H. Werff, Zwemmen in Nederland (pp. 200-214)