Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Zwemverenigingen (2013)

Nederland telt drie grote koepels als het gaat om zwemmen, te weten KNZB, NCS sectie zwemmen en de KNBRD. Alle drie deze koepels passeren in dit hoofdstuk de revue, waarbij niet alleen wordt ingegaan op het aantal verenigingen en het aantal daarbij aangesloten leden, maar ook de huidige knelpunten en speerpunten worden belicht.

Literatuurverwijzing: Werff, H. van der, & Bakker, S. (2013). Zwemverenigingen. In H. Werff, Zwemmen in Nederland (pp. 214-232)