Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Goalkeeper: van papier naar de praktijk! (2) (2017)

uitleg van de ontwerpstappen om te komen tot een zelfregulatieve lessenreeks

Auteur(s): Arjan Pruim

In het vorige artikel (Lichamelijke Opvoeding magazine 2, 2017) is aandacht besteed aan Goalkeeper; een methode gericht op het stimuleren van zelfregulatie in sport- en leefstijllessen. In het kader wordt de methode kort toegelicht.

Literatuurverwijzing: Pruim, A. (2017, september). Goalkeeper: van papier naar de praktijk! (2): uitleg van de ontwerpstappen om te komen tot een zelfregulatieve lessenreeks. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 25-27)