Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitoren van motoriek in het bewegingsonderwijs (2017)

Auteur(s): Annelies Brocken

Van een gymdocent wordt verwacht dat hij of zij de motorische vaardigheid van kinderen in kaart kan brengen en de ontwikkeling over langere tijd kan volgen. Om de motorische ontwikkeling van kinderen te kunnen meten en volgen hebben gymdocenten duidelijke en gestructureerde meetinstrumenten nodig. Dit artikel combineert twee methodes: een motorische scan (beweegparcours) en een leerlingvolgsysteem voor het bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Brocken, A. (2017, september). Monitoren van motoriek in het bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 38-41)