Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verhogen sportdeelname kinderen met beperking (2017)

Kinderen en jongeren met een beperking zijn fysiek minder actief dan leeftijdsgenoten zonder beperking (Von Heijden, Van den Dool, Van Lindert & Breedveld, 2013). Het lectoraat Kracht van Sport van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Hogeschool Inholland wil deze ongelijkheid terugbrengen en de fysieke activiteit van jongeren met een beperking verhogen. Samen met professionals uit het werkveld waaronder docenten lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs, buursportcoaches en sportloket medewerkers, willen we deze doelstelling bereiken. Dat doen we door de pilot ‘Mijn personal coach aangepast sporten’.

Literatuurverwijzing: Kerkstra, A., Dekkers, V., & Deutekom, M. (2017, september). Verhogen sportdeelname kinderen met beperking. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 46-48)