Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Professionalisering: hoe helpt de KVLO? (2017)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

De KVLO doet zelf ook mee aan de professionalisering van de werkers in het speelveld in en rondom de school. Onder andere met cursussen, scholingen, uitgave van het vakblad Lichamelijke Opvoeding Magazine, de nieuwsbrief en Facebookpagina’s. In dit artikel een overzicht.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2017, september). Professionalisering: hoe helpt de KVLO?. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 8-9)