Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Scholing ‘Trendsporten’ KVLO-afdeling Leiden (2017)

In het kader van het topic ‘De lerende jonge professional’ hebben we een afdeling gevraagd hoe ze actuele zaken in het onderwijs onder de aandacht brengen van hun leden. In dit artikel lezen jullie hoe de afdeling leiden de zaken (al jaren) goed voor elkaar heeft als het gaat om actuele ontwikkelingen.

Literatuurverwijzing: Keij, K., & Serlier, I. (2017, september). Scholing ‘Trendsporten’ KVLO-afdeling Leiden. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 14-15)