Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ondersteuning bij sport & bewegingsactiviteiten (2017)

keuzevak op Groenewald Stein

Door de vernieuwing van het vmbo is het programma van Sport, Dienstverlening en Veiligheid van de radar geraakt. Daarop moest onderzocht worden hoe leerlingen basis en kader met affiniteit voor bewegen op een andere wijze konden worden bediend. Op Groenewald Stein zijn collega’s zeer voortvarend aan de slag gegaan. Hun werkwijze en plan kan als een voorbeeld worden gezien.

Literatuurverwijzing: Meijers, F., & Gröters, R. (2017, september). Ondersteuning bij sport & bewegingsactiviteiten: keuzevak op Groenewald Stein. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 42-44)