Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Videofeedback verbetert bewegingsuitvoering in de gymles (2010)

Uit onderzoek (naar het werpen van een bal) is gebleken dat het geven van een voorbeeld vóóraf op video, ondersteund door verbale aanwijzingen, een groter leereffect geeft dan alleen verbale feedback óf alleen een videovoorbeeld (3). Er is echter nog niet of nauwelijks goed onderzoek gedaan naar het leereffect van persoonlijke videofeedback in de gymles. Met andere woorden: verbeteren leerlingen meer als ze zichzelf na de beweging terugzien op video? Dit artikel beschrijft achtereenvolgens twee verschillende onderzoeken die hiernaar zijn uitgevoerd door studenten van Fontys Sporthogeschool. Met interessante uitkomsten voor het bewegingsonderwijs!

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B., Bokhoven, M. van, & Boxtel, R. van (2010, mei). Videofeedback verbetert bewegingsuitvoering in de gymles. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 41-43)