Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Dag voor LO geslaagd (2017)

29 Maart was het zover. In de schitterende accommodatie van Omnisport vond de eerste ‘Dag voor lichamelijke opvoeding’ plaats. De ruim tweehonderd deelnemers waren vol lof over het gebodene. De workshops, themasessies en presentaties waren van hoog niveau en deden recht aan de wijze waarop we in Nederland tegen lichamelijke opvoeding aan kijken. Juist de combinatie van praktijkgericht onderzoek ten dienste van het vak was niet alleen goed gekozen maar ook goed uitgewerkt in de duo-presentaties.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2017, april). Dag voor LO geslaagd. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 53)