Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beter leren bewegen in basisonderwijs en brugklas (2017)

Auteur(s): Chris Hazelebach

Het topic van dit magazine is de aansluiting tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Idealiter zou er sprake moeten zijn van naadloos doorlopende leerlijnen, maar in de praktijk lijken het soms gescheiden werelden. In richtinggevende documenten zoals de basisdocumenten bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs (2001) en onderbouw voortgezet onderwijs (2007) is getracht iets van die doorlopende leerlijnen zichtbaar te maken. In beide documenten staat uitvoerig beschreven wat de leerlingen kunnen leren om beter te bewegen. Beide zijn tot stand gekomen in overleg met het werkveld en opleidingen en hebben een breed draagvlak. In deze tekst wordt gekeken in hoeverre beide documenten op elkaar aansluiten en waar verschillen liggen. Aan het einde worden suggesties gedaan hoe in de brugklasperiode de aansluiting gemaakt kan worden.

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C. (2017, april). Beter leren bewegen in basisonderwijs en brugklas. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 16-19)