Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (ASM) (2017)

in het voortgezet onderwijs

Auteur(s): Jennifer Nuij

Het Athletic Skills Model is een model waarbij bewegers met behulp van een concentrische werkwijze worden opgeleid tot veelzijdige bewegers (Wormhoudt, R. e.a. 2017). Het aanpassingsvermogen en plezier in bewegen staan centraal. Door een activiteit of een sport te analyseren kan de docent achterhalen welke (sport)specifieke kenmerken, zoals grondvormen van bewegen, er in de specifieke sport (of activiteit) aanwezig zijn. Met behulp van deze informatie kan vervolgens een lesprogramma opgezet worden waarbij de bewegers, in dit geval de leerlingen, verschillende vaardigheden oefenen en voortdurend uitgedaagd worden om de bewegingen nét iets anders uit te voeren om succesvol te zijn. Het Athletic Skills Model kent zo’n andere denkwijze dan de ‘traditionele’ opbouw waarmee het een aangename aanvulling is op de reeds aanwezige tools in de welbekende toolbox.

Literatuurverwijzing: Nuij, J (2017, april). De toepasbaarheid van het Athletic Skills Model (ASM): in het voortgezet onderwijs. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 21-25)