Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een doorlopende ontwikkellijn (2017)

van bewegen beleven naar bewegen waarderen

Auteur(s): Berend Brouwer

Als we praten over doorlopende leerlijnen denken we al snel aan vragen als: “Sluit wat we kinderen willen leren bij mikken in het basisonderwijs aan bij de manier waarop beter leren mikken in het voortgezet onderwijs aan de orde komt?” Of: “Moeten ze in de derde klas van het vo nog de handstand-wenden over kastbreedte leren of hebben ze dat in groep vijf van het basisonderwijs al gehad?”.

Literatuurverwijzing: Brouwer, B. (2017, april). Een doorlopende ontwikkellijn: van bewegen beleven naar bewegen waarderen. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 8-11)