Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen als noodzakelijk doel (2017)

en krachtig middel (2)

Dit is het tweede deel van het verhaal over lichamelijke opvoeding als doel en als middel. In het eerste deel ging het over bewegen als doel voor de lessen bewegingsonderwijs en de verhouding van de drie doelgebieden ‘kwalificering, subjectivering en socialisering’ bij de planning van de lessen en in de lespraktijk. In het bewegingsonderwijs wordt de planning bepaald door kwalificering en is daarom het hoofddoel en zijn de andere twee doelen krachtige middelen. In deze tekst kijken we naar bewegen als middel bij andere vakken, bij themagericht onderwijs en bij schoolprojecten.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2017, april). Bewegen als noodzakelijk doel: en krachtig middel (2). Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 48-49)