Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Doorlopende leerlijnen (2017)

Auteur(s): Maarten Massink

Voor de beschrijving van inhoud en kwaliteit van het bewegingsonderwijs zijn de Basisdocumenten voor bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs (primair onderwijs, (PO) en het voortgezet onderwijs (VO)) van het Jan Luiting Fonds richtinggevend. Deze zijn ontwikkeld door een samenwerkingsverband tussen KVLO en SLO. Als het gaat om doorlopende leerlijnen is het interessant te kijken welke kansen er liggen voor het vinden van een aansluiting van PO op VO. Zowel voor de activiteiten als niveauduiding. Waar liggen de verschillen en waar de overeenkomsten? Waar lopen lijnen dood en waar lopen lijnen door? Welke activiteiten zijn typerend voor PO en welke voor VO? Hoe grijpen zij juist in elkaar?

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2017, april). Doorlopende leerlijnen. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 12-15)