Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motorische Remedial Teaching (MRT) (2017)

Een school wil voor elk kind een veilige haven zijn en elk kind optimale leerkansen bieden. Ook voor kinderen met een ander leertempo of met speciale behoeften. Op het gebied van taal en rekenen en soms gedrag hebben vrijwel alle scholen formatie gereserveerd voor interne begeleiding (IB) en remediërende begeleiding (RT). Binnen deze uren hebben fundamentele ontwikkelingsgebieden als bewegen en spelen vaak een marginale plaats. Dit stuk is een pleidooi om daarin verandering te brengen.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2017, april). Motorische Remedial Teaching (MRT). Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 45-47)