Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Groepsleerkrachten en bewegingsonderwijs (2015)

de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via PABO toegelicht

Auteur(s): Stefan de Beukelaar

In het jaar 2000 heeft de minister van Onderwijs besloten om de bevoegdheid van afgestudeerden aan de pabo voor het vak bewegingsonderwijs te beperken tot de groepen 1 en 2. Deze beslissing is genomen om een kwaliteitsslag te kunnen maken ten aanzien van het vak bewegingsonderwijs op de basisschool. Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat laat dit artikel zien.

Literatuurverwijzing: Beukelaar, S.B. (2015, april). Groepsleerkrachten en bewegingsonderwijs: de leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs via PABO toegelicht. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 6-8)