Spring naar content
Terug naar de kennisbank

G-voetbal kent geen beperking (2015)

Organisatie(s): Stichting Doelpunt

Stichting Doelpunt organiseert activiteiten op het gebied van voetbal voor kinderen met een (voornamelijk motorische) beperking in de regio Oost Nederland. Het zou goed zijn als het G-voetbal nog meer bekendheid zou krijgen. Juist ook voor de kinderen met een motorische beperking. Dat is een groep die je namelijk in het G-voetbal nog nauwelijks tegenkomt. Het zou mooi zijn als kinderen met een beperking in aanraking komen met voetbal dat afgestemd is op hun niveau. Dat kan ook belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Hoe je dat vorm kunt geven laat dit initiatief uit de Achterhoek zien.

Literatuurverwijzing: Stichting Doelpunt (2015, april). G-voetbal kent geen beperking. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 50-51)