Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De tijd is rijp voor bewegen en muziek! (2015)

Auteur(s): Ester van Rijn

Bewegen en muziek blijft voor veel docenten LO een lastig activiteitengebied. De bewegingscultuur binnen bewegen en muziek verandert regelmatig, de ‘leuke’ muziek verandert, de voorbereiding vraagt tijd, het niveauverschil tussen leerlingen onderling kan enorm uiteen lopen en voor sommige docenten LO blijft het een uitdaging om dansend voor de groep te staan. Toch sta je tegenwoordig niet meer alleen… 

Literatuurverwijzing: Rijn, E.V.R. van (2015, april). De tijd is rijp voor bewegen en muziek!. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 30-31)