Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingskansen door de samenwerking: een ‘good practice’ (2015)

Auteur(s): Paul van Ark

‘De Morskring’ is een sportactieve gezonde school. Dit betekent dat er veel aandacht is voor het gezondheids- en beweegbeleid. We hebben een aantal mooie voorbeelden van beweegbeleid die alleen door een goede samenwerking tussen de vakleerkracht bewegingsonderwijs en de groepsleerkracht succesvol kunnen zijn.

Literatuurverwijzing: Ark, P.V.A. van (2015, april). Bewegingskansen door de samenwerking: een ‘good practice’. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 12-14)