Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Actieve leefstijl (2015)

opdrachten over bewegen voor het basisonderwijs

Steeds meer basisscholen plaatsen het onderwerp sport, bewegen en gezondheid hoger op de agenda. Ze stellen een vakleerkracht aan, organiseren samen met sportverenigingen sport- en beweegclinics en hebben ‘zitpauzes’ omgeturnd tot ‘beweegpauzes’. Ook maken ze afspraken met leerlingen en ouders om zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te komen. En verder zijn er steeds meer basisscholen die een themacertificaat ‘bewegen en sport’ aanvragen als onderdeel van het vignet ‘gezonde school.

Literatuurverwijzing: Groeningen, H. van (2015, april). Actieve leefstijl: opdrachten over bewegen voor het basisonderwijs. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 21-23)