Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rust in de gymzaal door goede akoestiek (2015)

Auteur(s): Mike Buys

Tijdens de vele gesprekken die ik dit jaar op twee beurzen met gymleraren gevoerd heb, merkte ik dat er veel vragen over akoestiek zijn. Menig gymleraar vraagt zich af wat de risico’s zijn van een slechte akoestiek, of er een norm is waaraan het geluid in een sporthal moet voldoen en welke stappen gezet kunnen worden bij klachten. In dit artikel ga ik hier nader op in. Ik hoop dat het bijdraagt aan meer rust in gymzalen en zodoende aan een prettiger werkklimaat voor docenten lichamelijke opvoeding. 

Literatuurverwijzing: Buys, M.B. (2015, april). Rust in de gymzaal door goede akoestiek. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 48-49)