Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakleerkracht en groepsleerkracht: (2015)

meer dan alleen collega’s!

De studenten die na 1 augustus 2001 zijn gestart met de pabo zijn niet meer bevoegd om bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8 te geven. De nieuwe generatie leerkrachten heeft daarentegen wel nog kennis van bewegen in en rondom de basisschool. 

Literatuurverwijzing: Ark, M van, & Snel, C.S. (2015, april). Vakleerkracht en groepsleerkracht:: meer dan alleen collega’s!. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 9-11)